ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล B7 จำนวน 2,173 ลิตร ของเรือเจ้าท่า ผ.5 เพื่อใช้ในปฏิบัติงานกำจัดผักตบชวาและวัชพืชฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล B7 จำนวน 2,173 ลิตร ของเรือเจ้าท่า ผ.5 เพื่อใช้ในปฏิบัติงานกำจัดผักตบชวาและวัชพืชฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ทิพย์มณี ปิโตรเลียม จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 75,115.55 บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสิบห้าบาทห้าสิบสตางค์)ผ5

วันที่:21 มิถุนายน 2565

เข้าชม:

Post View : 23

ข้อมูลโดย: Procurement Officer C1