ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล B7 จำนวน 11,658 ลิตร เรือเจ้าท่า ข.29 เพื่อใช้ในปฏิบัติงานขุดลอกและบำรุงรักษาแม่น้ำฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล B7 จำนวน 11,658 ลิตร เรือเจ้าท่า ข.29 เพื่อใช้ในปฏิบัติงานขุดลอกและบำรุงรักษาแม่น้ำฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ทิพย์มณี ปิโตรเลียม จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 409,778.70 บาท (สี่แสนเก้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบแปดบาทเจ็ดสิบสตางค์)ข29

วันที่:21 มิถุนายน 2565

เข้าชม:

Post View : 18

ข้อมูลโดย: Procurement Officer C1