ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ จัดซื้อและติดตั้งทดแทนระบบบริการเครือข่ายสัญญาณไร้สาย (Wi-Fi) จ.สมุทรปราการ ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:24 พฤศจิกายน 2565

เข้าชม:

Post View : 27

ข้อมูลโดย: Procurement Officer