ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาศึกษาสำรวจออกแบบ ท่าเรือต้นทาง (Home Port) สำหรับเรือสำราญขนาดใหญ่ (Cruise Terminal) บริเวณอ่าวไทยตอนบน กรุงเทพมหานคร โดยวิธีคัดเลือก

วันที่:30 ธันวาคม 2563

เข้าชม:

Post View : 41

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin

เอกสารแนบ: