ประกาศผู้ชนะการเเสอนราคาเช่ารถโดยสาร ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ๖ คัน โดยวิธีคัดเลือก

วันที่:23 กรกฎาคม 2563

เข้าชม:

Post View : 31

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin

เอกสารแนบ: