ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุ จำนวน ๗ รายการ สำหรับชุดปฏิบัติงานตรวจซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องหมายการเดินเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่:19 กันยายน 2565

เข้าชม:

Post View : 26

ข้อมูลโดย: Aids of Navigation Officer (A)