ประกาศราคากลางงานจ้างบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (โครงการพัฒนา และปรับปรุงระบบงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลางงานจ้างบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (โครงการพัฒนา และปรับปรุงระบบงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(09-08-2564)

วันที่:03 กันยายน 2564

เข้าชม:

Post View : 50

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin