ประกาศราคากลางงานจ้างสำรวจออกแบบสำหรับโครงการขุดลอกและบำรุงรักษาแม่น้ำสายหลักที่แม่น้ำปิง แม่น้ำวัง แม่น้ำยม และแม่น้ำน่าน รวมระยะทาง 200 กิโลเมตร สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 7 จ.เชียงใหม่ และสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 2 จ.นครสวรรค์ โดยวิธีคัดเลือก

วันที่:04 มกราคม 2564

เข้าชม:

Post View : 42

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin