ประกาศราคากลางงานศึกษาเพื่อกำหนดพื้นที่มีศักยภาพเหมาะสมในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการขนส่งทางน้ำบริเวณแม่น้ำ ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยและอันดามัน โดยวิธีคัดเลือก

วันที่:07 มกราคม 2564

เข้าชม:

Post View : 39

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin