ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาศึกษาและดำเนินการตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่:12 กันยายน 2565

เข้าชม:99

ข้อมูลโดย: Procurement Officer