ประกาศราคากลางจ้างสำรวจออกแบบสำหรับโครงการขุดลอกและบำรุงรักษาแม่น้ำสายหลักที่แม่น้ำชี แม่น้ำมูล แม่น้ำเลย และแม่น้ำสงคราม รวมระยะทาง 200 กิโลเมตร สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 8 จ.ขอนแก่น โดยวิธีคัดเลือก

วันที่:04 มกราคม 2564

เข้าชม:

Post View : 39

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin