ประกาศราคากลาง งานจ้างก่อสร้างขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเลที่ร่องน้ำปัตตานีและบริเวณที่จอดพักเรือปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

วันที่:03 พฤษภาคม 2564

เข้าชม:

Post View : 58

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin