ประกาศราคากลาง งานจ้างก่อสร้างติดตั้งโป๊ะเทียบเรือ ๖x๑๒x๑.๔ เมตร หน้าวัดซางตาครู้ส จำนวน ๑ โป๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง งานจ้างก่อสร้างติดตั้งโป๊ะเทียบเรือ ๖x๑๒x๑.๔ เมตร หน้าวัดซางตาครู้ส จำนวน ๑ โป๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(30-08-2564)

วันที่:03 กันยายน 2564

เข้าชม:

Post View : 46

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin

เอกสารแนบ: