ประกาศราคากลาง งานจ้างที่ปรึกษา งานศึกษาจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการท่าเทียบเรือศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ตำบลบางด้วน อำเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

ประกาศราคากลาง งานจ้างที่ปรึกษา งานศึกษาจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการท่าเทียบเรือศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ตำบลบางด้วน อำเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
(13-12-2564)

วันที่:13 ธันวาคม 2564

เข้าชม:

Post View : 54

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin