ประกาศราคากลาง งานจ้างที่ปรึกษาสำหรับการจ้างที่ปรึกษาจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการท่าเทียบเรือ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี จังหวัดสมุทรปราการ โดยวิธีคัดเลือก

วันที่:20 ธันวาคม 2564

เข้าชม:

Post View : 209

ข้อมูลโดย: Procurement Officer