ประกาศราคากลาง งานจ้างที่ปรึกษาศึกษาสำรวจหาแหล่งทรายเพื่อเสริมชายหาดป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณอ่าวไทยตอนกลาง (จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ จังหวัดชุมพร) โดยวิธีคัดเลือก

วันที่:29 ธันวาคม 2565

เข้าชม:125

ข้อมูลโดย: Procurement Officer