ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาสำรวจจัดทำแผนที่ และรายละเอียดของสิ่งล่วงล้ำลำน้ำบริเวณแม่น้ำ และเกาะภายในประเทศ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีคัดเลือก

วันที่:24 ธันวาคม 2564

เข้าชม:

Post View : 89

ข้อมูลโดย: Procurement Officer