ประกาศร่าง TOR งานซื้อค่าก่อสร้างและจัดหาระบบตรวจการณ์ชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน (VTS ระยะที่ ๒) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ ๓)

วันที่:05 มิถุนายน 2558

เข้าชม:133

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin