ประกาศร่าง TOR งานซื้อค่าก่อสร้างและจัดหาระบบตรวจการณ์ชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน (VTS ระยะที่ ๒) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ ๔)

วันที่:21 กรกฎาคม 2558

เข้าชม:

Post View : 43

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin