ประกาศศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อตามโครงการจัดหาเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) พร้อมติดตั้งสำหรับเครื่องมือฝึกจำลองระบบการเดินเรือ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:30 ตุลาคม 2563

เข้าชม:

Post View : 35

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin