ประกาศสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 7 ที่ 65/2564 เรื่อง ยกเลิกประกาศที่ 64/2564 การจำหน่ายวัสดุที่ได้จากการขุดลอก (ดินปนทราย) โดยวิธีการขายทอดตลาด

ประกาศสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 7 ที่ 65/2564 เรื่อง ยกเลิกประกาศที่ 64/2564 การจำหน่ายวัสดุที่ได้จากการขุดลอก (ดินปนทราย) โดยวิธีการขายทอดตลาด
(17-09-2564)

วันที่:20 กันยายน 2564

เข้าชม:

Post View : 37

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin