ประกาศสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ ๘ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำมูล กม.๓๗๕+๐๐๐ ถึง กม.๓๘๐+๐๐๐ ตำบลนาหนองไผ่ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:21 มิถุนายน 2565

เข้าชม:

Post View : 30

ข้อมูลโดย: Procurement Officer C8