ประกาศสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ ๘ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่ แม่น้ำมูล กม.๓๗๕+๐๐๐ ถึง กม.๓๘๐+๐๐๐ ตำบลนาหนองไผ่ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:22 กันยายน 2565

เข้าชม:

Post View : 170

ข้อมูลโดย: Procurement Officer C8