ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซื้อน้ำมันเบนซิน ULG with Add. จำนวน ๓๕,๐๐๐ ลิตร

วันที่:28 เมษายน 2565

เข้าชม:

Post View : 18

ข้อมูลโดย: Procurement officer