ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำหรับงานในความรับผิดชอบของกลุ่มเครื่องหมายการเดินเรือ สพบ. จำนวน ๒ รายการ

วันที่:20 มกราคม 2566

เข้าชม:60

ข้อมูลโดย: Procurement Officer