ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำหรับงานจ้างที่ปรึกษาติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ในพื้นที่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดชุมพร จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสงขลา) ๗ โครงการ

วันที่:27 มกราคม 2566

เข้าชม:

Post View : 36

ข้อมูลโดย: Procurement Officer