ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำหรับงานปรับปรุงท่าเรือปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑ แห่ง

วันที่:09 กุมภาพันธ์ 2566

เข้าชม:81

ข้อมูลโดย: Procurement Officer