ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำหรับงานในความรับผิดชอบของ สพบ. จำนวน ๖ รายการ

วันที่:15 กุมภาพันธ์ 2566

เข้าชม:63

ข้อมูลโดย: Procurement Officer