ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซื้อน้ำมันเบนซิน ULG with Add. จำนวน ๘๐,๐๐๐ ลิตร

วันที่:22 เมษายน 2565

เข้าชม:

Post View : 26

ข้อมูลโดย: Procurement officer