ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซื้อน้ำมันดีเซล HSD B๗ EURO IV ๐.๐๐๕% with Add. จำนวน ๒๒๑,๓๐๐ ลิตร

วันที่:05 พฤษภาคม 2565

เข้าชม:

Post View : 17

ข้อมูลโดย: Procurement officer