ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๕ ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล B๗ จำนวน ๒๒,๐๐๐ ลิตร สำหรับปฏิบัติภารกิจตรวจซ่อมและบำรุงรักษาทุ่นเครื่องหมายการเดินเรือ กลุ่มเรือขุดลอก สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ

วันที่:17 พฤษภาคม 2565

เข้าชม:

Post View : 18

ข้อมูลโดย: Procurement officer