ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี ๒๕๖๕ จำนวน ๕ รายการ

วันที่:25 พฤษภาคม 2565

เข้าชม:

Post View : 40

ข้อมูลโดย: Procurement Officer