ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สำหรับซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล HSD B๗ FOR WS จำนวน ๒๓๔,๘๐๐ ลิตร กลุ่มเรือขุดลอก สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ

วันที่:27 พฤษภาคม 2565

เข้าชม:

Post View : 31

ข้อมูลโดย: Procurement officer