ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ สำหรับงานจ้างเหมาบริการเช่าวงจรอินเตอร์เน็ต กลุ่มเรือตรวจการณ์ สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่:26 กันยายน 2565

เข้าชม:

Post View : 48

ข้อมูลโดย: Procurement Officer (K)

เอกสารแนบ:

icon_type