ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำหรับงานจ้างตรวจสอบแผนจัดการมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันและเคมีภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

วันที่:20 กุมภาพันธ์ 2566

เข้าชม:79

ข้อมูลโดย: Procurement Officer