ประกาศ ประกวดราคาเช่ารถขุดตักดิน(ฺBack Hoe) ชนิดตีนตะขาบ จำนวน 2 คัน เพื่อใช้ปฏิบัติราชการร่วมกับหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกแม่น้ำมูล หมู่ที่ 4 ตำบลนาหนองไผ่า อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาเช่ารถขุดตักดิน(ฺBack Hoe) ชนิดตีนตะขาบ จำนวน 2 คัน เพื่อใช้ปฏิบัติราชการร่วมกับหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกแม่น้ำมูล หมู่ที่ 4 ตำบลนาหนองไผ่า อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
(08-12-2564)

วันที่:08 ธันวาคม 2564

เข้าชม:127

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin