ประกาศ สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 8 เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกและบำรงุรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำสงคราม อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ถึง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

วันที่:27 กุมภาพันธ์ 2562

เข้าชม:

Post View : 37

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin