ประกาศ เรื่อง ชี้แจงข้อสอบถาม การประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 1 แห่ง (72.10.15.01) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

วันที่:15 ธันวาคม 2559

เข้าชม:

Post View : 33

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin