ประกาศ เรื่อง ชี้แจงสอบถาม การประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง (81.10.15.07) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:18 พฤศจิกายน 2559

เข้าชม:

Post View : 29

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin