ประชุมประชาสัมพันธ์รับฟังความคิดเห็นก่อนการขุดลอกแม่น้ำเจ้าพระยา ม.3 ต.บางมะฝ่อ อ.เมือง จ.นครสวรรค์

วันที่ 22 ตุลาคม 2562 สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ โดยสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 2 ทีมงานประชาสัมพันธ์ สบ.2 มีนายชะโอด ตัณฑเจริญรัตน์ เป็นหัวหน้าคณะ จัดประชุมประชาสัมพันธ์รับฟังความคิดเห็นก่อนการขุดลอกแม่น้ำเจ้าพระยา ม.3 ต.บางมะฝ่อ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ณ ศาลาการเปรียณวัดดงชะพลูเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563 ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน รวมทั้งผู้นำท้องถิ่น มีความเห็นด้วย 100 % กับการปฏิบัติงาน ใช้เรือเจ้าท่า ข.33, เรือเจ้าท่า 233 เป็นเครื่องจักรปฏิบัติงาน วัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาการกัดเซาะตลิ่ง และปรับภูมิทัศน์บริเวณริมแม่น้ำให้สวยงาม

วันที่:22 ตุลาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 11

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin