ปรับปรุงร่างประกาศ TOR และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารสถานศึกษาของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ และระบบฝึกอบรมสำหรับคนประจำเรือ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี จ.สมุทรปราการ จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:08 มกราคม 2564

เข้าชม:113

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin

เอกสารแนบ: