ผสบ.7ตรวจพื้นที่แม่น้ำวัง บริเวณพื้นที่โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำวัง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายพิศิษฐ์ ธุดี (ผสบ.7) พร้อมเจ้าหน้าที่ ตรวจพื้นที่แม่น้ำวัง บริเวณพื้นที่โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำวัง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง และเวลา 14.00 น. ตรวจพื้นที่โครงการจ้างเหมาขุดลอกร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำวัง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง เพื่อดูสภาพพื้นที่ในปัจจุบัน และได้ร่วมประชุมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมตัวแทนชาวบ้านทั้ง 2 แห่ง เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของการตรวจติดตามงานขุดลอก (ปีงบประมาณ 2561) จากสำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ในวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ซึ่งทางท้องถิ่นได้รับทราบและเข้าใจเป็นอย่างดี

 ___________________________________ 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม โทรศัพท์ 02-233-1311-3 ต่อ 280 หรือ 285 E-Mail : Pr@md.go.th

วันที่:28 ตุลาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 12

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin

เอกสารแนบ: