ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 7 สาขาหนองคาย ได้มอบหมายให้ นายจิรัฎฐ์ ธูปหอม เจ้าพนักงานตรวจเรือ ดำเนินการตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์เรือในพื้นที่ บริเวณท่าเรือหายโศก จังหวัดหนองคาย

วันที่ 7
ตุลาคม 2562 ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 7 สาขาหนองคาย ได้มอบหมายให้
นายจิรัฎฐ์ ธูปหอม เจ้าพนักงานตรวจเรือ
ดำเนินการตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์เรือในพื้นที่ บริเวณท่าเรือหายโศก จังหวัดหนองคาย
จากการตรวจสภาพเรือไม่พบควันดำหรือปัญหาการปล่อยมลพิษเกินค่ามาตรฐาน
PM 2.5
และได้ให้คำแนะนำแก่เจ้าของเรือในการบำรุงรักษาเครื่องยนต์เรือตามกำหนดชั่วโมงการใช้งาน
การทำสมุดคู่มือควบคุมการใช้งานประจำเรือ
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการใช้งานเครื่องยนต์

วันที่:07 ตุลาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 14

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin