ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต มอบหมายเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ท่าเทียบเรือรัษฎา ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เ

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต มอบหมายเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ท่าเทียบเรือรัษฎา ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจผู้ประกอบการเดินเรือและผู้ควบคุมเรือ เกี่ยวกับการบรรเทาปัญหาค่าฝุ่นละออง PM 2.5 เกินมาตรฐาน โดยแนะนำเจ้าของเรือที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล หมั่นบำรุงรักษาเครื่องยนต์เรือให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ลดการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ อีกทั้งได้เน้นย้ำกับผู้ประกอบการท่าเทียบเรือโดยสารที่ให้บริการเรือเครื่องยนต์ดีเซล ให้คัดกรองเรือที่มีสภาพดี เข้ามาให้บริการในท่าเรือ ทดแทนเรือที่มีสภาพเครื่องยนต์ไม่สมบูรณ์ในเบื้องต้น ทั้งนี้ บริเวณจุดวัดคุณภาพอากาศเทศบาลเมืองภูเก็ต มีคุณภาพอากาศ เท่ากับ 8 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก ไม่เป็นอันตราย 

วันที่:08 ตุลาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 15

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin