พระราชกฤษฎีกากำหนดให้กิจการท่าเรือเดินทะเลเป็นกิจการค้าขายอันเป็นสาธารณูปโภคอันกระทบกระเทือนถึงความปลอดภัยหรือผาสุกของประชาชน พ.ศ. 2522

วันที่:04 เมษายน 2562

เข้าชม:

Post View : 112

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin