พระราชกฤษฎีกา โอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545

วันที่:04 เมษายน 2562

เข้าชม:

Post View : 91

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin