พิมพ์แบบฟอร์ม – กองมาตรฐานคนประจำเรือ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ติดต่อ กองมาตรฐานคนประจำเรือ
หมายเลขโทรศัพท์ : 02 233 1311 – 8 ต่อ 230, 320, 253,422
โทรสาร : 02 639 4767

 ประกาศนียบัตรผู้ทำการในเรือ
 สัญญาคนประจำเรือ
 แบบฟอร์มคำร้องหนังสือคนประจำเรือ Seamanbook

วันที่:07 กันยายน 2564

เข้าชม:1708

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin