พิมพ์แบบฟอร์ม – ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ติดต่อ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
โทรศัพท์ : 0 2756 4971-80
โทรสาร : 0 2384 7063

 ขอทราบผลการฝึกอบรม
 ขอทำบัตรประจำตัวนักเรียน
 ขอทำบัตรประจำตัวนักเรียน (ทว.8)
 ขอประกาศนียบัตรรับรองการฝึกหลักสูตรการ ฝึก อบรม ( ผู้สำเร็จการศึกษา )
 ขอประกาศนียบัตรรับรองการฝึกหลักสูตรการ ฝึกอบรม (นักเรียนปัจจุบัน)
 ขอประกาศนียบัตรหลักสูตรก่อนต่ออายุหรือ เลื่อนชั้นประกาศนียบัตร
 ขอรับประกาศียบัตรหลักสูตรการฝึกอบรมที่ หน่วยงานฝึกเองโดยความ เห็นชอบของ กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี
 ขอหนังสือรับรองการผ่านหลักสูตรการฝึกอบรม
 ขอหนังสือรับรองการเทียบความรู้หลักสูตรการ ปฐมพยาบาลในทะเลจาก โรงเรียนพยาบาล เลิดสิน
 ขอหนังสือรับรองการเทียบความรู้หลักสูตรการ ป้องกันและดับไฟ ของกอง การฝึกกองเรือ ยุทธการ (กฝร.)
 ขอหนังสือรับรองการเทียบความรู้หลักสูตรการ ศึกษาภาคปฏิบัติของโรงเรียน ชุมพลทหารเรือ
 ขอหนังสือรับรองสภาพการเป็นนักเรียนเดินเรือ พาณิชย์
 ขอหนังสือรับรองสภาพการเป็นผู้สำเร็จการ ศึกษา
 ขอหนังสือรับรองหลักสูตรการศึกษาภาคปฏิบัติ ของโรงเรียนนายเรือ
 ขอหนังสือแสดงผลการศึกษา (กำลังศึกษาอยู่)
 ขอเอกสารแสดงผลการศึกษา Transcript
 ขอแก้ไขประกาศนียบัตรหลักสูตรการฝึกอบรม
 ขอใบแทนประกาศนียบัตรเพื่อรับรองการ ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรม

วันที่:08 กันยายน 2564

เข้าชม:948

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin