ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำชี กม.600+000 ถึง 605+000 , กม.610+000 ถึง กม.615+000 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:05 ตุลาคม 2565

เข้าชม:

Post View : 45

ข้อมูลโดย: yupa