ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำชี กม.๖๙๕+๐๐๐ ถึง กม.๗๐๕+๐๐๐ ตำบลโนนสะอาด ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:05 ตุลาคม 2565

เข้าชม:226

ข้อมูลโดย: Procurement Officer